Viết trong ngy NK  trở về cng ct bụi

 

Bạn gởi sang ta một chiếc đn

Vỗ về người bạn chốn viễn phương

Mười su giy đn, ưu i luyến

năm cung: hẹn, ước, chờ, mong, thương

 

Bạn hẹn: - hm no mnh gặp lại

So giy, cng dạo khc tương phng -

Ta dắt du nhau vo tiếng nhạc

Tương ha như đi bạn B Chung.

 

Bạn sẽ phổ thơ ta vo nhạc

Bạn đn, ta ht, chng mnh nghe

Ngm nga hợp khc - Tương phng hội -

Qun đi bi khc - Biệt ly hề -

 

Ta ước : - những ngy vui với nhau,

bn nhau thơ với nhạc giao cầu -

Chia nhau một qung đời lưu lạc

V bỏ qun sầu xưa xa nhau

 

Tin dữ đưa sang từ qu cũ

Đn xưa nay đ đứt giy rồi !

Cung thương nức nở sầu ly biệt

Bng hong, ta bỏ khc đn lơi 

 

Gạt nước mắt rơi, lng nghẹn ngo

Nhn đn, thổn thức nỗi niềm đau.

Sao bạn nỡ qun lời ước hẹn ?     

Khc nhạc tương phng, dang dở sao ?  

 

Đn vẫn đy. Tm bạn ở đu ? 

Thi rồi, thơ nhạc hết giao cầu !

Xt xa khc nhạc mnh ta gẩy,

năm cung: thương, nhớ, tiếc, sầu, đau

 

 

                              Bảo Trn (Cali. 9/1/05)

 

 

KDD